مجموعه ای از اسم دوقلو دختر و پسر امروزی

مجموعه ای از اسم دوقلو دختر و پسر امروزی

برای پدران و مادرانی که فرزندان در راهشان دوقلوی دختر و پسر هستند انتخاب اسم کار ساده ای نیست و برای انتخاب نام دوقلوی دختر و پسر الگوهای متفاوت و خاصی وجود دارد در این مطلب از تکین فا ضمن اینکه از اصول انتخاب اسم برای دوقلوهای دختر و پسر می گوییم 70 اسم پیشنهادی را نیز به شما ارائه می دهیم

اسم دوقلو دختر و پسر

اسم دوقلو دختر و پسر

 

ردیف اسم معنی
1

آدرینا

ادیب

دختر: آتشین، سرخ روی، دختر زیبا رو، بانوی آتشین

پسر: زیرک، با فرهنگ، دانشمند، خداوند ادب

2

آراگل

آراد

دختر: آراینده گلها، زیبا کننده گلها

پسر:نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور،نام فرشته خوبی ها در ایران باستان

3 آرشیدا آرشام

دختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان

پسر: یک اسم اصیل آریایی، قوی، نیرومند و دارای زور خرس

4

آرشیدا

آرشین

دختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان

پسر: از نام های ایرانی پسرانه در زمان هخامنشی به معنای پهلوان باستان، داناترین و عاقلترین

5

آرمیتا

آرتا

دختر: پاک، فروتن، پاک دامن

مقدس، راست گفتار، درست کردار

6

آروشا

ارشیا

دختر: درخشان، نورانی، باهوش

پسر: در لغت زند و پازند تخت شاهان، عرش، جایگاه و مقام بالا

7

آریانا

آریا

دختر: سرزمین آریایی، مایه ی افتخار نژاد آریایی، نام یکی از سرداران ایرانی

پسر: آزاده، نجیب

8

آوینا

آوید

ختر: دختر پاک و بانویی که مثل آب زلال است

پسر: دانش، خرد، عقل

9

آیلین

آیدین

دختر: هاله، اطراف ماه، هاله ی ماه

پسر: روشنایی، روشن، آشکار

10

الینا

ایلیا

دختر: نیکویی و نعمت برای ما

پسر: در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است ، راستگوی بزرگ

11

بنیتا

بنیامین

دختر: دختر بی همتای من

پسر: پسر دست راست من، آخرین پسر حضرت یعقوب (ع)

12

بهدیس

بهداد

دختر: بی همتا

پسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب

13

بهدیس

بهداد

دختر: خوش رنگ، مانند خوبی و نیکی

پسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب

14

پانیذ

پرهام

دختر: قند مکرر، شکر

پسر: الهه تقدیر کننده طبیعت

15

پرستو

پدرام

دختر: نام یک پرنده، چلچله

پسر: آراسته، نیکو، خوشدل، شاد

16

پرنیان

کیان

دختر: پرده ی نقاشی - پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار

پسر: پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

17

پروا

پویا

دختر: فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه

پسر: ویژگی آن که حرکت می کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است

18

پریا

آریا

دختر: همانند پری - زیبا چون پری

پسر: آزاده، نجیب

19

پریسا

پارسا

دختر: زیبا چون پری

پسر: پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار،

20

پوپک

بابک

دختر: پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد

پسر: پرورنده و پدر را گویند

21

پونه

پوریا

دختر: گیاهی معطر از خانواده نعناع

پسر: نیک صورت - نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی

22 تَندیس داتیس دختر: تصویر برجسته، تمثال، (به مجاز) زیبا روی - مجسمه

پسر: نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

23

تابان

سامان

دختر: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن

پسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی

24

تارا

طاها

دختر: ستاره، کوکب، مردمک چشم - ستاره

پسر: نام سوره ای در قران کریم ( طه)

25

تیارا

تیام

دختر: آراینده ی چشم، چشم آرا زیبا

پسر: در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی

26

ثَمین

رادین

دختر: گران بها، قیمت

پسر: جوانمرد - بخشنده، جوانمرد

27

ثمین

سامان

دختر: گران بها، قیمت

پسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی

28

جانا

جاوید

دختر: عزیزا، محبوبا - ای جان، ای عزیز

پسر: جاویدان - همیشگی، ابدی

29 چکاوک بابک دختر: پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد

پسر: پرورنده و پدر را گویند

30

حمیده

حمید

دختر: ستوده، پسندیده،در خور ستایش، نام مادر امام موسی کاظم (ع)

پسر: ستایش شده - ستوده، از نامهای خداوند

31

حنا

دانا

دختر: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد

پسر: دارای عقل و تجربه، خردمند

32

حورا

دارا

دختر: حور، زن زیبای بهشتی

پسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند

33

دَریا

دارا

دختر: دریا

پسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند

34

دیانا

دایان

دختر: نیکی رسان، نیکویی بخش

پسر: دایه - سرافرازی

35

دینا

دانا

دختر: داور، داوری، دین

پسر: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل

36

رها

رهام

دختر: نجات یافته و آزاد

پسر: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

37

ریما

راما

دختر: در زبان عربی، «پایان روز تا تاریکی» و مجازا به معنای زیباست

پسر: در اساطیر هند، شخصی است که از تشخص و تجسم «ویشنو» معبود هندیان بوجود آمده است

38

ژینا

سپنتا

دختر: حیات - زندگی بخش

پسر: پاک و مقدس

39 ژینوس ژوبین دختر: دختر باهوش

پسر: نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز

40

سامیه

سام

دختر: زن بلند قد، کسی که عازم شکار است

پسر: آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال

41

سپیده

سپهر

دختر: روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب، (

پسر: آسمان، (به مجاز) روزگار

42

سعیده

سعید

دختر: خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند

پسر: خجسته، مبارک

43

سما

سینا

دختر: آسمان

پسر: دانشمند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

44 سونیا سورنا دختر: خرد و عقل

پسر: نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان

45

شایلی

شایان

دختر: بی همتا

پسر: شایسته، سزاوار، در خور

46

شاینا

شایان

دختر: شاهدانه، مروارید درشت

پسر: شایسته، سزاوار، در خور

47

صبرا

صدرا

دختر: صبور و شکیبا

پسر: بالا برنده، ارج دهنده، نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا

48 فرانک فردین دختر: به معنی پروانه، (در اعلام) نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون در داستان های ملی

پسر:فروردین

49

فرناز

فرزاد

دختر: دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه

پسر: زاده شکوه و جلال

50 فرنوش کیانوش دختر: نوشنده شکوه و جلال

پسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی

51 کتایون همایون دختر: دختر قیصر روم، زن گشتاسب و مادر اسفندیار

پسر: جسته، مبارک، فرخنده

52

کیانا

کیاشا

دختر: منسوب به کیان، طبیعت

پسر: پادشاه، سلطان، حاکم

53

کیانا

کیان

دختر: منسوب به کیان، طبیعت

پسر: سروران و بزرگان - پادشاهان

54 گلرخ شاهرخ دختر: مانند گل، زیبا روی

پسر: دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شا

55 مِهرانه مهران دختر: منسوب به مهران، دارنده مهر، فروغ خورشید

پسر: نام یکی از خاندان‌های هفتگانهی عصر ساسانی، دارنده ی مهر

56

مانِلی

مانی

دختر: بمان برایم، (نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج

پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

57

مانا

مانی

دختر: ماندنی، پایدار

پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

58

ماندانا

مانی

دختر: عنبر سیاه ،دانایی که دیگران را به دانایی وامی دارد، ماندنی و نمیرا

پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

59

محنا

محمد

دختر: به حنا خضاب کرده

پسر: ستوده، بسیار تحسین شده، آن که خصال پسندیده اش بسیار است، (در اعلام) نام پیغمبر اکرم (ص )

60 مهزاد مهرزاد دختر: بزرگ زاده، شاهزاده

پسر: زاده خورشید، نا بر بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از پسران اسفندیار

61 مهسان ماهان دختر: مانند ماه، زیبا

پسر: نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر

62 مهشاد فرشاد دختر: ماهشاد - مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)

پسر: شکوه، شادی، شادی بزرگ

63 مهشید فرشید دختر: پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان

پسر: شکوه خورشید، شکوه درخشان - دا

64

نوا

نیما

دختر: صدای آهنگین، نغمه، آواز

پسر: کوهی است حوالی نور، (در اعلام) نام یکی از اسپهبدان تبرستان، تخلص شعری علی اسفندیاری (نیما یوشیج) شاعر نوپرداز

65

نوژان

نویان

دختر: فریاد، صدا و بانگ بلند

پسر: شادابی، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک

66

نیاز

فراز

دختر: حاجت، احتیاج

پسر: دارای وضع روبه بالا، خوب، خوش، جای بلند

67

وحیده

وحید

دختر: مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر

پسر: یگانه، یکتا، بی نظیر

68 ونوش کیانوش دختر: گل بنفشه

پسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه

69

ویستا

اوستا

دختر: یابنده، برخوردار - دانش و فرهنگ

پسر: اساس، بنیاد، پناه، یاوری

70 یاسمن یاسین دختر: درختچه ای زینتی دارای گل های درشت

پسر: نام سوره ای در قرآن کریم"

 

منبع : بیتوته

برچسب ها: اسم دوقلو دختر و پسر, اسم دو قلو دختر و پسر, اسم دختر و پسر ایرانی دو قلو, اسم پسر و دختر ایرانی اصیل دو قلو, اسم دوقلو پسر و دختر, اسم دو قلو, اسم دوقلو ایرانی, دوقلو اسم, اسم دوقلو دختر و پسر با حرف آ, اسم دوقلو دختر و پسر مذهبی, اسم دوقلو دختر و پسر با حرف م, اسم نوزاد, انتخاب اسم, دانستنیهای نوزادان,

موضوع : جالب و خواندنی ,
تاریخ : شنبه 29 شهریور 1399
نظرات
کد امنیتی رفرش